Butiksmiljö / Fönsterskyltning

Vill kan hjälpa er att skapa en tilltalande butik. ÖPPNA RUM utför fönsterskyltning och varuexponering.
Vi kan också göra ett helhetsförslag på inredning och färgsättning av hela
butiken. Pris enligt offert.